Αναζήτηση
  • Medinstitute

Dr. Nikoletta Nikolenko M.D. Ph.D.


Η Δρ. Νικολέττα Νικολένκο M.D. PhD., ανώτερο Επιστημονικό Στέλεχος του Y & C Institute of Medical Rehabilitation, προσφωνεί Νευρολογικό Συνέδριο το οποίο έλαβε χώρα στην Σουηδία όπου και παρουσίασε εργασία της.

Dr. Nikoletta Nikolenko M.D. Ph.D., senior Scientific Member of Staff at the Y & C Institute of Medical Rehabilitation addresses a Neurological Conference which took place in Sweden in the course of which she presented a paper on her work.

37 προβολές0 σχόλια

ycmedinstitute.com